Kjøpsbetingelser


Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Kjøpere må være over 18 år.

Levering m.v.

Leveringstid er mellom 3-9 dager avhengig på røde dager eller hvis annet oppgis.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Returnering av vare

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten skal vare skriftlig skriftlig og mottas av selger innen 14 dager.
Bruk angreskjema hvis du ønsker å returnere varen.
Varen må være ubrukt, med hang tag och returnert i lik tilstand som den var mottatt, i orginalemballasje. Dersom varen ikke tilfredsstiller dette kan selger avvise angreretten.

Kjøper betaler frakt ved retur.

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen kontakte selger så fort det er mulig.

For mer informasjon se Kjøpsloven.


Sale

Unavailable

Sold Out